Participa

Participa

L'Agenda Urbana 2030 d'Onda contempla el desenvolupament d'un procés participatiu que permet la implicació d'agents clau i de la ciutadania en general.

Què es decideix?

El desenvolupament futur de la ciutat establint objectius, línies d'actuació i possibles accions enfocades a aconseguir que  Onda siga més inclusiva, segura, resilient i sostenible.

Qui participa?

Agents clau i experts/as locals, així com qualsevol *ondense interessat/a en el envdesolupament de la ciutat.

Com es participa?

Dues vies:

Presencial: grups de participació ciutadana i jornades informatives.
Telemàtica
Pas 1. Qüestionari per a la identificació de reptes de la ciutat.

Punxa en aquest enllaç i emplena el qüestionari per a la identificació de reptes d'actuals i futurs de la ciutat d'Onda. (Enllaç: https://forms.gle/y8b1UDpQj4o85sVP6 )