Presentación

Presentació

El 25 de setembre de 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible. Es tracta, sens dubte, d'una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de totes les persones sense deixar ningú arrere. 193 països ens vam comprometre amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats) i el seu compliment per a l'any 2030.

En essència, els anomenats ODS persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou contracte social global que no deixe a ningú arrere.

El 20 d'octubre de 2016 es va aprovar en la Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Quito, l'Equador) la Nova Agenda Urbana (NAU-Hàbitat III). L'Assemblea General de les Nacions Unides va confirmar la Nova Agenda Urbana el 23 de desembre de 2016. La NAU és una guia per a orientar els esforços en matèria de desenvolupament de les ciutats per a una àmplia gamma d'actors (estats, líders urbans i regionals, programes de les Nacions Unides, acadèmia, societat civil, etc.) per als pròxims 20 anys. Busca promoure ciutats més incloents, compactes i connectades mitjançant la planificació i disseny urbà, governança i legislació urbana, i l'economia urbana. Procura crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització i desenvolupament.

Per a desenvolupar el camí iniciat en la Declaració de Toledo el 2010 i consolidat en la Declaració de Riga de 2015, el 30 de maig de 2016, els Ministres amb competències en política urbana de la Unió Europea van signar el Pacte d'Amsterdam on van acordar elaborar una Agenda Urbana per a la Unió Europea que atorgue a les ciutats (enteses de forma àmplia) i a les autoritats urbanes, un paper central en el desenvolupament d'una Europa intel·ligent, sostenible i inclusiva. Aquesta agenda reconeix una realitat ineludible: estem en un continent urbà que cada vegada ho serà més i, per tant, els problemes a què s'enfronta tenen origen, concentració i solució a aquesta escala.

El 29 de juny de 2018, el Consell de Ministres d'Espanya ha aprovat el "Pla d'Acció per a la Implementació de l'Agenda 2030: cap a una Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible", en l'elaboració del qual han participat tots els departaments ministerials, així com les comunitats autònomes, les entitats locals i organitzacions representatives de la societat civil. Al nostre país, per tant, l'Agenda 2030 està ja en el centre de la visió d'Estat i de l'acció de Govern. Representa una manera d'actuar en el món.

Com una de les "polítiques palanca" per a la implementació a Espanya de l'Agenda 2030, es presenta al Consell de Ministres (22 de febrer de 2019) l'Agenda Urbana Espanyola, un document estratègic, sense caràcter normatiu, i per tant d'adhesió voluntària, que, de conformitat amb els criteris establits en les agendes internacionals persegueix l'assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d'actuació.

Per a aconseguir les metes de cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible tothom ha de fer la seua part: els governs, el sector privat, la societat civil, la ciutadania, etc.

Com a administració més pròxima a la ciutadania, hem d'assumir els nostres reptes i els nostres compromisos amb la ciutadania, i per això l'Agenda Urbana 2030 d'Onda ha de conformar-se com la nostra aportació en clau local a la sostenibilitat global.

És el nostre compromís, és la nostra responsabilitat.

14 d'octubre de 2020
Carmina Ballester, Alcaldessa d'Onda

Objetivos desarrollo sostenible

 

Enfoque general

Enfocament general

L'objectiu de l'Agenda Urbana 2030 d'Onda és desenvolupar un model de ciutat futura en el marc de les tendències internacionals de desenvolupament urbà que ens permetran innovar en la gestió, mantindre un alt compromís amb el desenvolupament sostenible, identificar noves oportunitats de ciutat i posicionar-nos de cara a l'accés dels fons de desenvolupament urbà del període de programació 2021-2027.

D'una forma pràctica, es tracta d'escometre el trànsit de l'actual Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat d'Onda per a elaborar l'Agenda Urbana 2030 d'Onda amb la qual contribuir amb els ODS de l'Agenda 2030 i amb els de les Agendes Urbanes Europea i Espanyola.

Per a saber més sobre com enfrontar el camí cap a l'Agenda Urbana d'Onda, pots  consultar aquesta presentació de l'Agenda Urbana d'Onda.